Hender Schemer tiết lộ bộ sưu tập cho năm 2019

Nhà sản xuất giày và phụ kiện Nhật Bản Hender Scheme vừa tiết lộ bộ sưu tập xuân Hè 2019. Bộ sưu tập này bao gồm tới 150 món đồ gồm mẫu giày sneaker thủ công, và các phụ kiện bằng da.

Các sản phẩm này bắt đầu giao hàng từ ngày 1/12.

Hender Scheme

Hender Scheme

Hender Scheme

Hender Scheme

Hender Scheme

Hender Scheme

Hender Scheme

Hender Scheme

Hender Scheme

Hender Scheme

Hender Scheme

Hender Scheme

Hender Scheme