Nike HyperAdapt 2.0 2019

Một tin mới đối với mẫu giày công nghệ tự cột dây HyperAdapt: giá bán lẻ được giới thiệu là $350. Trước đó năm 2016, Nike giới thiệu mẫu NikeAdapt 1.0 với bộ phận cảm ứng được sức nặng, cũng như thế tích chiếm của chân để tự động siết giày lại. NikeAdapt 1.0 khi đó có mức giá $1000, sau đó giảm xuống còn $720.

Theo CEO Mark Parker, mẫu Nike HyperAdapt 2.0 sẽ dự kiến mở bán vào mùa xuân năm 2019.

Nike HyperAdapt 2.0 2019